นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)

การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ


     หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

     - ชื่อ: บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด

     - สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ. เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

     - ช่องทางการติดต่อ: PDPA@quickleasing.co.th

     - โทรศัพท์: 03-451-5222