วิสัยทัศน์ ควิกลิสซิ่ง

เราจะเป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงิน อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ทุกท้องถิ่น และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและสังคม

พันธกิจ ควิกลิสซิ่ง

 • 1.
  เป็นองค์กรที่มี ความมั่นคง น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม
 • 2.
  ให้บริการ สินเชื่อทุกชนิด และขยายสาขาสู่ทุกท้องถิ่นของประเทศ
 • 3.
  ให้บริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหวังของ ลูกค้า
 • 4.
  มุ่งสร้าง ความใกล้ชิดและเป็นที่ไว้วางใจ ของสังคมอย่างแท้จริง
 • 5.
  มี ระบบงานที่ดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • 6.
  มุ่งพัฒนาความสามารถ จริยธรรม และคุณภาพชีวิตของพนักงาน
dots
video