เตรียมง่ายๆแค่ 4 อย่าง

1. รถยนต์ทุกประเภท

2. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. บัตรประชาชน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • อายุ 18 – 60 ปี
  • รถกระบะอายุรถไม่เกิน 22 ปี
  • รถเก๋งอายุรถไม่เกิน 17 ปี

*** หมายเหตุ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ กำหนด ขึ้นอยู่กับประเภทรถ อายุรถและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ