เตรียมง่ายๆแค่ 4 อย่าง

1. รถจักรยานยนต์

2. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. บัตรประชาชนคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • อายุ 18 – 60 ปี
  • มีรถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
  • อายุรถไม่เกิน 15 ปี

*** หมายเหตุ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ กำหนด ขึ้นอยู่กับประเภทรถ อายุรถและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ