ตำแหน่งผู้จัดการภาค  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน :บริหารงานด้านสินเชื่อ ตามหนี้ การตลาด บุคลากร

คุณสมบัติ:
1.เพศชาย
2.วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ด้านบริหารสาขาอย่างน้อย 5 ปี
4.หากมีประสบการณ์จาก ธุรกิจ ลิสซิ่ง  สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.เดินทางได้ทั่วประเทศ