เป้าหมายการเก็บเงินแบบไหน ที่ต้องมีแล้วจะปัง ในปี 2564

1.การออมเงินของเรา ต้องบวกขึ้น ไม่ใช่ลดลง

การออมเงินของเรา อย่างเช่น เมื่อเงินเดือนเข้า เราต้องแบ่งเงินมาออม โดยให้ยอดเงินเก็บเราเป็นบวก เพราะมีความสามารถหารายได้ทันกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่อัตราการออมของเราก็ต้องลดลงให้เหลือ 10% ต่อเดือนให้ได้ แต่ถ้าเรา ปล่อยตามใจ ไม่ออมเงิน อาจเป็นคนที่มีรายได้ดีแต่แทบไม่มีเงินออมเพิ่มเลยก็ได้

 

2. แบ่งเงินมาออมให้ดี ให้เหมาะสม

      จำไว้ว่าเงินออมของเรา ไม่จำเป็นต้องเก็บเข้าบัญชีอย่างเดียว เสมอไป ดังนั้น เงินกองแรก คือ เงินออมเพื่อใช้จ่าย” มีหน้าที่สร้างสภาพคล่องและมีเงินใช้ตามที่เราต้องการ โดยที่เราควรจะมีปริมาณให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายอย่างน้อยสำรองไว้ ล่วงหน้า 2 เดือน ต่อไป เป็นเงินกองที่สอง เงินออมเผื่อกรณีฉุกเฉิน” มีหน้าที่เสริมสภาพคล่องในช่วงที่มีความต้องการใช้เงินเกินปกติ อย่างน้อยสำรองไว้ให้พอเราใช้ ล่วงหน้า 2 เดือน แล้วสำหรับเงินกองสุดท้ายนั้น คือ เงินออมเพื่อการลงทุน” มีหน้าที่สร้างผลตอบแทนที่ดี โดยนำไปลงทุนในสิ่งที่ตนเองรู้ลึกรู้จริงและรับความเสี่ยงได้  กรณีนี้ถ้าเงินเดือนคุณสูงพอ ที่จะลงทุนตรงนี้ได้ ถ้าใครไม่พอ ไม่ควรแบ่งส่วนนี้ ให้เน้นไปที่ส่วนที่ 1 และ 2 พอ

 

3.รู้จักออมส่วนอื่น ให้ได้กำไรงอกงาม

หลายคนจะยึดติดกับช่องทางการออมหรือฝากเงินในบัญชีธนาคารไว้ปกติ ทำไห้ต่อปี ได้ดอกเบี้ยที่เรทต่ำมาก ดังนั้นคนเรายังมีอีกหลายช่องทางที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ แต่ได้กำไรที่สูงกว่าเดิมๆ ที่เราจะแนะนำ อาทิเช่น

3.1 ประกันชีวิตที่เน้นการออมทรัพย์

3.2 พันธบัตรรัฐบาล

3.3 กองทุนรวมตราสารหนี้ 

(การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาให้ดีทุกครั้งก่อนการลงทุนนะคะ )