วิสัยทัศน์ ควิกลิสซิ่ง

เราจะเป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงินอันดับหนึ่งในใจลูกค้าทุกท้องถิ่น และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและสังคม

พันธกิจควิกลิสซิ่ง

1. เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม

2. ให้บริการสินเชื่อทุกชนิด และขยายสาขาสู่ทุกท้องถิ่นของประเทศ

3. ให้บริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหวังของลูกค้า

4. มุ่งสร้างความใกล้ชิดและเป็นที่ไว้วางใจของสังคมอย่างแท้จริง

5. มีระบบงานที่ดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6. มุ่งพัฒนาความสามารถ จริยธรรม และคุณภาพชีวิตของพนักงาน

นโยบายบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2542 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการด้านสินเชื่อเงินสด โดยใช้ทะเบียนรถจักรยานยนต์ รถยนต์ (รถกระบะ, รถเก๋ง, รถตู้, รถ 6 ล้อ) เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1120 คน สาขามากกว่า 300 สาขา ทั่วประเทศ